Kiptiler Kimlerdir, Nereden Gelmişlerdir? Kiptiler Hakkında Her Şey

Kiptiler Kimlerdir, Nereden Gelmişlerdir? KİPTİ dönemi, Milano Fermanı da denen Constantinus Fermanı’ndan (313) Arap fethine (641) kadar uzanan dönem, yani Mısır’da Hristiyanlığın büyük gelişme gösterdiği dönemdir. 4. yüzyılda, Tebli Aziz Paulus gibi büyük keşişlerin ardından Mısır’da Aziz Antonios, Aziz Paghomios ile ortaya çıkan rahiplik daha sonraki azizler aracılığıyla bütün dünyaya Devamı…

önce , admin tarafından

Kıpçaklar Kimlerdir? Kıpçaklar Hakkında Her Şey

Kıpçaklar Kimlerdir? KIPÇAKLAR, 11. yüzyılda Aral Denizi’nin kuzeyinden Karadeniz’in kuzeyine kadar uzanan Avrasya steplerinde bir kabile konfederasyonu kuran Türk boyudur. Slavlar’tn “Polovtsi”, Bizanslılar’ın “Kuman, Koman”, Macarlar’ın “Kun”, Almanlar’m “Falben” dedikleri Kıpçaklar’m etnik bakımdan Kanglı, Kimek, Yimek ve Oğuzlarla akraba oldukları kabul edilmektedir. Rus kaynaklarına göre; 11. yüzyılda Sibirya’dan Güney Rusya’ya Devamı…

önce , admin tarafından

Elia Kazan Kimdir? Elia Kazan Hakkında Her Şey

Elia Kazan Kimdir? 7 Eylül 1909’da İstanbul’da doğdu. Dört yaşındayken ailesiyle birlikte ABD’ye göç etti. New York kentinde büyüdü. Massachusetts’te Williams College’ye gitti; buradaki yüksek öğrenimini çeşitli işlerde (bulaşıkçılık, garsonluk, vb.) çalışarak tamamladı. Yale Üniversitesi’nde tiyatro öğrenimi gördü. 1932’de oyuncu olarak katıldığı New York’taki ünlü Group Theatre’da 1939’a kadar etkinlik Devamı…

önce , admin tarafından

Kazan Hanlığı Kimlerdir? Kazan Hanlığı Hakkında Her Şey

Kazan Hanlığı Kimlerdir? Bağımsız Devletler Toplulğu’nda, Rusya Cumhuriyeti’nde Tataristan özerk Cumhuriyeti’nin başkentidir. Demiryolunun ırmağı (Volga) aştığı noktada, Volga yöresindeki maden yataklarını merkez bölgeye bağlayan petrol (petrol Rafinerisi) ve doğalgaz boru hatlarının geçtiği yerde bir ulaşım kavşağı olan Kazan’da 1.000.000’un üzerinde insan yaşamaktadır 11.031.000). Kazan’da çeşitli kimya sanayileri gelişmiştir.   Tarih Devamı…

önce , admin tarafından

Kazakistan Nerededir? Kazakistan Hakkında Her Şey

Kazakistan Nerededir? KAZAKISTAN’ın güneyinde Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan, doğusunda Çin, batısında Hazar Denizi kuzeyinde ise Rusya yer alır. Coğrafya Kazakistan’ın yüzölçümünün beşte birini dağlar, yarısını platolar ve yüksek ovalar, üçte birini ise düzlükler oluşturur. Ülkede 7 bini aşkın akarsu ile 47 bine yakın irili ufaklı göl yer alır. Yazın bunların Devamı…

önce , admin tarafından

Saadettin Kaynak Kimdir? Saadettin Kaynak Hakkında Her Şey

Saadettin Kaynak Kimdir? ÇOCUKLUĞUNDA ilahiler meşk ederek müzik öğrenmeye başladı. Balkan Savaşı yıllarında Darülfûnun’un Ulumi Şeriye Şubesi’ne (bugünkü İlahiyat Fakültesi) girdi. Bu yıllardaki başlıca müzik hocaları Muallim Kâzım Uz ve Neyzen Emin Yazıcı’ydı. Askere alınması üzerine yükseköğrenimine ara verdi. Diyarbakır, Mardin ve Elazığ yörelerinde geçen askerlik yıllarında halk müziğini inceledi. Devamı…

önce , admin tarafından

Kayılar Nedir,Kimlerdir? Kayılar Hakkında Her Şey

Kayılar Nedir,Kimlerdir? OĞUZLAR’ın Bozok kolundan bir Türkmen boyu olarak Selçuklular’la birlikte Anadolu’ya gelen ve Osmanlı Hanedam’nın kökenini oluşturan konar göçer topluluktur. Bu boyun taşıdığı ad Kayı’dan (kaya, sert) gelmektedir. Kayı, Oğuz Han’ın oğlu Gün Han’ın oğludur. Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügatit-Türk’e anlattığına göre 11. yüzyılda başbuğları Korkut Bey’in önderliğinde Ceyhun Irmağı’nı Devamı…

önce , admin tarafından

Kavuk Nedir, Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Kavuk Hakkında Her Şey

Kavuk Nedir, Nasıl Ortaya Çıkmıştır? KAVUK çuha, keçe ya da bezden yapılıp içi pamukla doldurulan ve çoğunlukla çevresine sarık sanlan bir başlık türüdür. Kavuk ilk kez Bayezid döneminde (1389-1402) kullanılmaya başlandı. Daha sonra Divan üyeleri ve komutanlar tarafından da giyildi ve yaygınlaştı. Daha çok devlet görevlilerinin, ilmiye sınıfından olanların ve Devamı…

önce , admin tarafından

Kavuklu Hamdi Kimdir? Kavuklu Hamdi Hakkında Her Şey

Kavuklu Hamdi Kimdir? ISTANBUL’da doğdu. Ortaoyununa Hacı Bekçi yönetimindeki Han Kolu’nda başladı. Kısa sürede çıraklıktan kolbaşılığa yükseldi. Tiyatroyu Osmani’ye girdi, topluluğun yöneticisi ile aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle kısa sürede buradan ayrıldı. Büyük İsmail, Küçük İsmail ve Paçavracı İsmail efendilerle beraber Zuhuri kolu adıyla bir ortaoyunu topluluğu kurdu (1873). Bu topluluğun Devamı…

önce , admin tarafından

Kavimler Göçü Nedir? Kavimler Göçü Hakkında Her Şey

Kavimler Göçü Nedir MİLADIN ilk yüzyıllarında, Roma İmparatorluğu döneminde, ‘Ren ve •Tuna nehirlerinin ötesinde •Germenler, yani Burgondlar, ‘Franklar, Atamanlar, Vizigotlar, Ostrogotiar yaşıyordu. Bunlar mükemmel savaşçı olduklarından kendilerinden korkulan kavimlerdi. Kabileler halinde toplanmışlardı ve kaynakları yetersiz, yoksul topraklardan geçimlerini sağlamaya uğraşıyorlardı. Açlığın dürtüsüyle, yeni yeni otlaklar aramaya çıktılar ve 2. yüzyıldan Devamı…

önce , admin tarafından