Keşmir Bölgesi Nerededir? Keşmir Hakkında Her Şey

Keşmir Bölgesi Nerededir? TOPRAKLARI Hindistan ile Pakistan arasında paylaşılan ve tarihsel önemi olan bir bölgedir. 222.236 knP’lik alanında 6.000.0000’a yakın insan yaşamaktadır. Hindistan’daki bölümü, ülkenin en kuzey topraklarını içine alan Cammu ve Keşmir eyaletleridir. Başkenti yaz aylarında Srinagar, kış aylarında Cammu’dur. Pakistan egemenliğinde kalan bölümün başkenti Mozattarabad’dır. Keşmir’in en verimli Devamı…

Kervansaraylar ve Hanlar Nedir Ne İşe Yarar? Kervansaray Hakkında Her Şey

Kervansaraylar ve Hanlar Nedir Ne İşe Yarar? ULAŞIMIN kervanlarla yapıldığı eski çağlarda büyük ve ana yolların kavşaklarında, kervancıların ve yolcuların konaklayıp dinlenmeleri için, belli aralıklarla konaklama yerleri yapılırdı. Bunların büyük yollar üzerinde olanlarına kervansaray, yollar üzerinde veya şehir içinde olan daha küçük örneklerine han denir. Eski Türkler’in konaklama amacı taşıyan Devamı…

önce , admin tarafından

Kerbela Olayı Nedir Ne Zaman Yaşanmıştır?

Kerbela Olayı Nedir? HZ. Muhammet’in kızı Fatma ile Halife Hz. Ali’nin oğlu ve aynı zamanda Şifler’in üçüncü imamı Hz. Hüseyin’in Emevi Halifesi I. Yezid’in güçleri tarafından öldürülme olayı tarihte Kerbela Olayı diye adlandırılır. 10 Ekim 680 (10 Muharrem 61). Babası I. Muaviye’nin ardından halifelik makamına oğlu Yezid geçince (680 ilkbaharı) Devamı…

önce , admin tarafından

Keltler Kimlerdir Nerede Yaşamışlardır? Keltler Hakkında Her Şey

Keltler Kimlerdir Nerede Yaşamışlardır? İkinci bin yılda ortaya çıkmaya başlayan Keltler’in ilk yerleşim yerlerinin Güneybatı Almanya’da, Ren ve Tuna ırmakları arasında olduğu sanılmaktadır. Hallstat döneminin başlarında Keltler, kuzeyde Baltık halklarıyla, Balkanlar ve Alpler yoluyla da Yakındoğu ve İtalya halklarıyla ilişki kurdular. İlk Kelt istilası Tunç Çağı’nda Britanya takımadalarına, çok geçmeden Devamı…

önce , admin tarafından

Kazı Nedir Nasıl Yapılır? Kazmak Hakkında Her Şey

Kazı Nedir Nasıl Yapılır? İNSANLAR yıllardan beri toprağı çeşitli nedenlerle kazmışlardır. Bu nedenlerin başlıcaları arkeolojik araştırmalar, bayındırlık amacıyla yapılan kazılar ve yeraltından kaynak çıkarmak için yapılan maden ocağı kazılarıdır. Kazıların tarihçesi genelde arkeolojinin tarihçesiyle aynı çizgide gelişir, önceleri sanat yapıtlarının bulunması amacıyla yapılan kazılar, daha sonra anıtların ortaya çıkarılmasına yöneldi. Devamı…

önce , admin tarafından

Elia Kazan Kimdir? Elia Kazan Hakkında Her Şey

Elia Kazan Kimdir? 7 Eylül 1909’da İstanbul’da doğdu. Dört yaşındayken ailesiyle birlikte ABD’ye göç etti. New York kentinde büyüdü. Massachusetts’te Williams College’ye gitti; buradaki yüksek öğrenimini çeşitli işlerde (bulaşıkçılık, garsonluk, vb.) çalışarak tamamladı. Yale Üniversitesi’nde tiyatro öğrenimi gördü. 1932’de oyuncu olarak katıldığı New York’taki ünlü Group Theatre’da 1939’a kadar etkinlik Devamı…

önce , admin tarafından

Kazan Hanlığı Kimlerdir? Kazan Hanlığı Hakkında Her Şey

Kazan Hanlığı Kimlerdir? Bağımsız Devletler Toplulğu’nda, Rusya Cumhuriyeti’nde Tataristan özerk Cumhuriyeti’nin başkentidir. Demiryolunun ırmağı (Volga) aştığı noktada, Volga yöresindeki maden yataklarını merkez bölgeye bağlayan petrol (petrol Rafinerisi) ve doğalgaz boru hatlarının geçtiği yerde bir ulaşım kavşağı olan Kazan’da 1.000.000’un üzerinde insan yaşamaktadır 11.031.000). Kazan’da çeşitli kimya sanayileri gelişmiştir.   Tarih Devamı…

önce , admin tarafından

Kazakistan Nerededir? Kazakistan Hakkında Her Şey

Kazakistan Nerededir? KAZAKISTAN’ın güneyinde Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan, doğusunda Çin, batısında Hazar Denizi kuzeyinde ise Rusya yer alır. Coğrafya Kazakistan’ın yüzölçümünün beşte birini dağlar, yarısını platolar ve yüksek ovalar, üçte birini ise düzlükler oluşturur. Ülkede 7 bini aşkın akarsu ile 47 bine yakın irili ufaklı göl yer alır. Yazın bunların Devamı…

önce , admin tarafından

Saadettin Kaynak Kimdir? Saadettin Kaynak Hakkında Her Şey

Saadettin Kaynak Kimdir? ÇOCUKLUĞUNDA ilahiler meşk ederek müzik öğrenmeye başladı. Balkan Savaşı yıllarında Darülfûnun’un Ulumi Şeriye Şubesi’ne (bugünkü İlahiyat Fakültesi) girdi. Bu yıllardaki başlıca müzik hocaları Muallim Kâzım Uz ve Neyzen Emin Yazıcı’ydı. Askere alınması üzerine yükseköğrenimine ara verdi. Diyarbakır, Mardin ve Elazığ yörelerinde geçen askerlik yıllarında halk müziğini inceledi. Devamı…

önce , admin tarafından

Kayılar Nedir,Kimlerdir? Kayılar Hakkında Her Şey

Kayılar Nedir,Kimlerdir? OĞUZLAR’ın Bozok kolundan bir Türkmen boyu olarak Selçuklular’la birlikte Anadolu’ya gelen ve Osmanlı Hanedam’nın kökenini oluşturan konar göçer topluluktur. Bu boyun taşıdığı ad Kayı’dan (kaya, sert) gelmektedir. Kayı, Oğuz Han’ın oğlu Gün Han’ın oğludur. Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügatit-Türk’e anlattığına göre 11. yüzyılda başbuğları Korkut Bey’in önderliğinde Ceyhun Irmağı’nı Devamı…

önce , admin tarafından