Saadettin Kaynak Kimdir?

ÇOCUKLUĞUNDA ilahiler meşk ederek müzik öğrenmeye başladı. Balkan Savaşı yıllarında Darülfûnun’un Ulumi Şeriye Şubesi’ne (bugünkü İlahiyat Fakültesi) girdi. Bu yıllardaki başlıca müzik hocaları Muallim Kâzım Uz ve Neyzen Emin Yazıcı’ydı. Askere alınması üzerine yükseköğrenimine ara verdi. Diyarbakır, Mardin ve Elazığ yörelerinde geçen askerlik yıllarında halk müziğini inceledi. Terhis olduktan sonra İstanbul’a dönerek yarım kalan öğrenimini tamamladı. Sultan Selim Camisi’nde başimamlığa atandı. 1920’lerin ilk yarısında plağa okuduğu gazel ve kasidelerle, tanınmış hafızlar ve hanendeler arasına girdi. İlk bestesini 1926 yılında yaptı, çok geçmeden de sevilen besteciler arasında yer aldı. 1930’ların ikinci yarısında Türkiye’de çok gösterilen müzikli Mısır filmlerinin şarkılarını Türkçe sözlere uyarladı ve bu konuda Vecdi Bingöl ve Münir Nurettin Selçuk ile işbirliği yaptı. Ayrıca film ve revü müzikleri de besteledi. 1953’te Sultanahmet Camisi’nin ikinci imamlığına getirildi. 1955’te rahatsızlanarak ömrünün geri kalan kısmını felçli olarak geçirdi.

Saadettin Kaynak çok verimli bir besteciydi. Besteleri, geleneksel çizgiyi sürdürenler, fanteziler ve halk türküleri tarzındakiler olmak üzere Uç grupta incelenebilir.

Fantezi ve türkülerinde, kişisel üslubu hemen fark edilir. Fantezilerinde, birtakım yenilikler getirmiş olmakla birlikte, üslubu, melodi zenginliği, sözlerin çoğu zaman konuşma dilindeki gibi telaffuz edilmesine, usul ve makam geçkilerinin bolluğuna dayanır.

Türkü bestelerinde saz şairlerinden olduğu kadar çağdaş şairlerden de güfte seçmiştir.
Geleneksel tarzdaki yapıtları sayıca azdır. Kaynak, bunlarda da fantezilerindekini anımsatan bazı yenilikler yapmışsa da biçim, güfte seçimi ve melodik yapı bakımından eski bestecileri izlemiştir.

Kategoriler: BiyografiTarih

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Devamını oku:
Kaz Hayvanlarının Özellikleri Nelerdir? Kaz Hayvanları Hakkında Her Şey

Kaz Hayvanları Nasıldır? KAZSILAR takımının (anseriformes) anatidae familyasının anser cinsini oluşturan dokuz, branta cinsini oluşturan beş iri yapılı kuş çeşidinin...

Kiptiler Kimlerdir, Nereden Gelmişlerdir? Kiptiler Hakkında Her Şey

Kiptiler Kimlerdir, Nereden Gelmişlerdir? KİPTİ dönemi, Milano Fermanı da denen Constantinus Fermanı’ndan (313) Arap fethine (641) kadar uzanan dönem, yani...

Kaynama Nedir Nasıl Olur? Kaynama Hakkında Her Şey

Kaynama Nedir Nasıl Olur? BİR kapta su ısıtmaya başlayalım... Bir müddet sonra ısınan sudan kabarcıklar çıkmaya başlar. Bunlar su içerisinde...

Kapat