Kompresör Nedir,Nerelerde Kullanılır? Kompresör Nasıl Çalışır?

SIKIŞTIRILABİLEN akışkanların özelliklerinden yararlanan kompresörler volümetrik makineler ve turbokompresörler olmak üzere iki büyük gruba ayrılırlar.

Volümetrik ya da almaşık makineler akışkanın esnek ve ısıl Özelliklerinden yararlanır. Basınç artışı, belli bir akışkan kütlesine bırakılan hacmin küçültülme- siyle elde edilir. Akışkanın kinetik enerjisi her an ya gözardı edilebilecek kadar küçüktür ya da sıfırdır.

Pistonlu Kompresör: Yüksek basınçlar elde etmek için kullanılan en eski ve en yaygın kompresördür. Bu tip bir kompresör, çevrimsel düzensizliği nedeniyle ağır ve büyük hacimli bir volan kullanımım gerektirir. Yüksek basınçlar, her birinin sıkıştırma oranı 6-7 arasında değişen birçok kademede elde edilir.

Serbest Pistonlu Kompresör: Karşıt iki pistonlu bir diesel motoruyla çalışır; bu iki pistonun her biri sıkıştırıcı pistona (kompresör pistonu), esnemeye yer vermeyecek bir biçimde bağlıdır.

Volümetrik Döner Kompresör: Palalı ya da dişli olabilir. Palalı kompresör, içinde kaçık merkezli bir eksen çevresinde bir tamburun döndüğü bir silindirden oluşur; bu tambur, yuvalan içinde serbestçe kayabilen ve merkezkaç kuvvetin etkisiyle silindirsel çepere sürekli dayanan radyal palalarla donatılmıştır. Dişli kompresör, biri hareketi aktaran, diğeri ise akışkanın yer değiştirmesini sağlayan iki dişli takımı içerir. Bu tip kompresör dişli yağ pompalan gibi çalışır.

Turbokompresörde ya da turbokörükte kompresör ve motoru, bir türbinin ekseni üzerinde monte edilmiştir; bunlarda akışkanın esnek ve ısıl kinetik özelliklerinden yararlanılır. Bir eksen çevresinde dönen bir organ, akışkan parçacıkların basınçları ile birlikte kinetik enerjilerinin de değişmesine neden olur. Uygun bir biçimde yerleştirilen sabit organlar, akışkanın hızını azaltarak basıncını artırır. Böylece elde edilen basınç artışları çok yüksek değildir.

Kategoriler: Eşyalar

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Devamını oku:
Kertenkele Özellikleri Nelerdir? Kertenkeleler Hakkında Her Şey

Kertenkele Özellikleri Nelerdir? YILAN, kaplumbağa ve timsah gibi, kertenkele de sürüngendir. Putlarla kaplı gövdesinin uzunluğu, türüne göre 12 ile 60...

Karst Nedir | Karst Hakkında Her şey

Karst Nedir Ganellikle yüzey sularından yoksun, mağaralarla, dolinlerle ve yeraltı ırmaklarıyla örülü bölge. Karstik bölgeler, yeraltı sularının suda kolayca çözünen...

Keman Nedir Nasıl Çalınır? Keman Hakkında Her Şey

Keman Nedir Nasıl Çalınır? Kemanın ve aynı aileden öteki çalgıların (viyola, viyolonsel, kontrbas) kökenini Milattan beş yüzyıl önce Seylan’da aramak...

Kapat