Kırklareli Nerededir Yaşam Şartları Nasıldır? Kırklareli Hakkında Her Şey

MARMARA Bölgesi’ndeki iliğimizden olan Kır İdareli, ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. 6.550 km’lik yûzölçümüyle illerimiz arasında 54. sıradadır. Doğudan Karadeniz’le, kuzeyden de Bulgaristan Uğraklarıyla sınırlanmıştır. Güneyinde Tekirdağ, batısında Edirne illeri vardır.

 

Kırklareli Yeryüzü Şekilleri

İlin kuzey ve kuzeydoğusu dağlık araziden, güneyi ise hafif dalgalı düdüklerden oluşur. En önemli dağlar kuzeybatı – güneydoğu doğrultusunda uzanan Isıranca (yeni adıyla Yıldız) Dağlan’dır. Bu dağların en yüksek noktası olan Mahya Tepesi (1.031 m) aynı zamanda bütün Trakya’nın en yüksek noktasıdır. Isıranca Dağlan, Karadeniz kıyılarına dik olarak, Ergene Havzası’naysa alçak yaylalar halinde iner. İlin Isıranca Dağları’yla Ergene Havzası arasında kalan kesimi, Istranca Dağları’ndan inerek Ergene’ye ulaşan vadilerle parçalanmış ve dalgalı bir görünüş almıştır.

Kırklareli İklimi

iklim bakımından da il iki farklı kesimde incelenebilir. Karadeniz kıyılarındaki yağışlar bol, kışlan oldukça sert, yazlan serin geçen iklime karşılık, iç kesimlerde yazlan kısa, kışlan sert, yağıştan daha az bir iklim görülür. İç kesimde kalan il merkezinde en soğuk ay ortalaması 1.7°C, en sıcak ay ortalaması 22°C’dir. Bugüne değin ölçülen en düşük sıcaklık -13.7°C (18 Ocak 1964) en yüksek sıcaklık ise 39.7°C’dir (27 Temmuz 1964). Lüleburgaz’daki değerler daha büyüktür: -24.2°C (25 Ocak 1942) ve 42.8°C (23 Ağustos 1958). Yıllık yağış ortalaması Kırklareli’nde 576 mm, Lüleburgaz’da 615 mm, İğneada’da ise 845 mm’dir.

Kırklareli Bitki Örtüsü

Kırklareli ilinde doğal bitki örtüsü, ilin kuzeyindeki Istranca dağlık kesiminde orman, ilin güneyindeki alanlarda bozkır görünüşündedir. Istrancalar’ın Karadeniz’e bakan yamaçlarında kayın, iç kesimlere bakan yamaçlarında ise meşe türleri egemendir.

Kırklareli Akarsu ve Gölleri

İlin akarsularından bazıları Ergene Suyu aracılığıyla Ege Denizi’ne ulaşır. Ergene’ye katılan sular, genellikle Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda, birbirlerine paralel olarak akarlar. Bazı sular da doğrudan doğruya Karadeniz’e gider. Bunlar daha kısa boyludur. Karadeniz’e ulaşan sulardan biri olan Rezve Deresi, Türkiye ile Bulgaristan arasında sınır oluşturur.
Kırklareli ilinin sınırlan içinde önemli sayılabilecek göl yoktur. Ama Karadeniz kıyısındaki küçük kıyı göllerinden söz etmek gerekir.


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Devamını oku:
Kıpçaklar Kimlerdir? Kıpçaklar Hakkında Her Şey

Kıpçaklar Kimlerdir? KIPÇAKLAR, 11. yüzyılda Aral Denizi’nin kuzeyinden Karadeniz’in kuzeyine kadar uzanan Avrasya steplerinde bir kabile konfederasyonu kuran Türk boyudur....

Kazakistan Nerededir? Kazakistan Hakkında Her Şey

Kazakistan Nerededir? KAZAKISTAN'ın güneyinde Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan, doğusunda Çin, batısında Hazar Denizi kuzeyinde ise Rusya yer alır. Coğrafya Kazakistan’ın...

Kariye Camisi, Müzesi Nerededir? Kariye Camisi Hakkında Her Şey

Kariye Camisi Hakkında Her Şey   16. yüzyılda camiye çevrilen son Bizans dönemi yapısı, İstanbul’da Edirnekapı semtinde, surların hemen içinde...

Kapat