Kıpçaklar Kimlerdir?

KIPÇAKLAR, 11. yüzyılda Aral Denizi’nin kuzeyinden Karadeniz’in kuzeyine kadar uzanan Avrasya steplerinde bir kabile konfederasyonu kuran Türk boyudur. Slavlar’tn “Polovtsi”, Bizanslılar’ın “Kuman, Koman”, Macarlar’ın “Kun”, Almanlar’m “Falben” dedikleri Kıpçaklar’m etnik bakımdan Kanglı, Kimek, Yimek ve Oğuzlarla akraba oldukları kabul edilmektedir.

Rus kaynaklarına göre; 11. yüzyılda Sibirya’dan Güney Rusya’ya göçerek Aral Denizi’nin kuzeyinden Dinyeper Irmağı’na kadar uzanan ve Kırım’ı, Volga Bulgarları’ nın topraklarım ve Aşağı Volga’yı içine alan “Deşt-i Kıpçak” adıyla anılan bölgede büyük bir göçebe imparatorluğu kurdular. Rus prenslikleriyle sürekli bir savaş durumunda olmalarına rağmen Kiev ve Riyazan’la ticari ilişkilerini koruyarak geliştirdiler. Boğdan ve Eflak’a sızarak birkaç kez Macaristan’a saldırdılar (1070-1091-1094).

13. yüzyılda Moğollar’ın akınları sırasında Kıpçaklar’ın bir bölümü Macaristan, Gürcistan, Rusya, Bulgaristan, Suriye ve Mısır’a dağılarak zamanla yerli halklar arasında eridiler; bir bölümü de topraklarında kalarak Batu’nun (Cengiz Han’ın torunu) kurduğu Altınordu Devletinin etnik çoğunluğunu oluşturdular ve bu devletin Türkleşmesi ve İslamlaşmasında başlıca rolü oynadılar.

Kıpçak Edebiyatı

Günümüze kadar ulaşan Kıpçak yazılı ürünleri Karadeniz’in kuzeyindeki Deştikıpçak’ta konuşulan dille ilgili metinler ve Mısır ve yöresinde kaleme alınmış yapıtlar oluşturur.

Deştilupçak yöresiyle ilgili en tanınmış yapıt Kıpçakça’ya çevrilmiş Hıristiyan din metinleri yanında, Kıpçak Halk Edebiyatı ürünlerine yer veren Codex Cumanicustür (1303). Kırım’dan Ukrayna’ya göç eden Ermeniler’in 13. yüzyıldan kalma belgeleri gene bu çevreyle ilgilidir.

Kategoriler: CoğrafyaTarih

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Devamını oku:
Katar Nerededir? Katar Tarihi ve Katar Hakkında Her şey

Katar Nerededir? Katar Hakkında Her şey Arap Yarımadası’nda bağımsız bir emirlik olan Katar’ın batısında Suudi Arabistan, güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri,...

Su Kaynakları Nasıl Oluşur? Su Kaynağı Hakkında Her Şey

Su Kaynakları Nasıl Oluşur? YAĞMUR yağdığı zaman, yere düşen suyun büyük bir kısmı toprağın içine sızar. Ağır ağır süzülerek derine...

Saadettin Kaynak Kimdir? Saadettin Kaynak Hakkında Her Şey

Saadettin Kaynak Kimdir? ÇOCUKLUĞUNDA ilahiler meşk ederek müzik öğrenmeye başladı. Balkan Savaşı yıllarında Darülfûnun’un Ulumi Şeriye Şubesi’ne (bugünkü İlahiyat Fakültesi)...

Kapat