Kayılar Nedir,Kimlerdir?

OĞUZLAR’ın Bozok kolundan bir Türkmen boyu olarak Selçuklular’la birlikte Anadolu’ya gelen ve Osmanlı Hanedam’nın kökenini oluşturan konar göçer topluluktur. Bu boyun taşıdığı ad Kayı’dan (kaya, sert) gelmektedir. Kayı, Oğuz Han’ın oğlu Gün Han’ın oğludur. Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügatit-Türk’e anlattığına göre 11. yüzyılda başbuğları Korkut Bey’in önderliğinde Ceyhun Irmağı’nı geçerek Horasan’ın Merv ve Serahs bölgelerine yerleşen Kayılar Selçuklu Hanedanı’nın dayandığı Kınık boyunun hizmetine girdiler ve Tuğrul Bey, Korkut Bey’in avcıbaşısı oldu.

Bu nedenle Kayı-Selçuklu ilişkileri çok erken başladı. Kaşgarlı Mahmut’un Oğuz boylarına ait listesinde Kınıklar’dan sonra Kayılar’ın adı geçer. 15. yüzyıl Osmanlı tarih yazarları da bu dostluğa işaret eder. Kayılar 1071 yıllarında Malazgirt Savaşı’na katıldılar; savaştan sonra Anadolu’da kendilerine ayrılan Mardin, Sivas ve Kastamonu bölgelerine yerleştiler. Sonra Balıkesir ve Çanakkale bölgelerine kadar uzandılar. Bu yüzden Artuklu ve Danişmendli devletlerinin kurulmasında önemli rol oynadılar. Kastamonu ve Sinop taraflarında Selçukluların uç beyi görevini yapan Çobanoğulları Kayı boyundandır. Aynı bölgede yurtlanan Bayat, Alka-Evli ve Kara-Evli boylarıyla Karakeçili topluluğu da bunlara kardeştir.

Anadolu’nun Türkleşmesine katkıları

13. yüzyılın ilk yarısında, Moğol istilasının neden olduğu karışıklık döneminde Horasan’da kalan Kayılar, Osmanlılar’ın atası Süleyman Şah’ın emrinde aynı bölgelere geri döndüler. Osmanlı Beyliği’ni kuracak olan bu grup, 1. Keykubat tarafından uç bölgelere yerleştirildi. 15. ve 16. yüzyıldan kalma belgelerde Kayılar; Anadolu’nun birçok bölgesinde yerleşik düzene geçerek buraların Türkleşmesinde önemli rol oynadılar; Marmara’ya ve Rumeli’ye kadar ilerlediler.

Kategoriler: CoğrafyaTarih

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Devamını oku:
Elia Kazan Kimdir? Elia Kazan Hakkında Her Şey

Elia Kazan Kimdir? 7 Eylül 1909’da İstanbul’da doğdu. Dört yaşındayken ailesiyle birlikte ABD’ye göç etti. New York kentinde büyüdü. Massachusetts’te...

Kartaca Nerededir? Kartaca Hakkında Her Şey

Kartaca Hakkında Her Şey BUGÜN Tunus yakınlarında, deniz kıyısında, Kartaca'nın yerini belli eden sadece birkaç çalıntı vardır; oysa iki bin...

Kemal Tahir Kimdir? Kemal Tahir Hakkında Her Şey

Kemal Tahir Kimdir? 2. ABDÜLHAMİT’in hünkâr yaverlerinden Tabir Bey’in oğludur. Galatasaray Lisesi ikinci sınıfından ayrılarak Zonguldak Maden Işletmeleri’nde ambar memurluğu...

Kapat