Kiptiler Kimlerdir, Nereden Gelmişlerdir? Kiptiler Hakkında Her Şey

Kiptiler Kimlerdir, Nereden Gelmişlerdir? KİPTİ dönemi, Milano Fermanı da denen Constantinus Fermanı’ndan (313) Arap fethine (641) kadar uzanan dönem, yani Mısır’da Hristiyanlığın büyük gelişme gösterdiği dönemdir. 4. yüzyılda, Tebli Aziz Paulus gibi büyük keşişlerin ardından Mısır’da Aziz Antonios, Aziz Paghomios ile ortaya çıkan rahiplik daha sonraki azizler aracılığıyla bütün dünyaya Devamı…

önce , admin tarafından

Kıpçaklar Kimlerdir? Kıpçaklar Hakkında Her Şey

Kıpçaklar Kimlerdir? KIPÇAKLAR, 11. yüzyılda Aral Denizi’nin kuzeyinden Karadeniz’in kuzeyine kadar uzanan Avrasya steplerinde bir kabile konfederasyonu kuran Türk boyudur. Slavlar’tn “Polovtsi”, Bizanslılar’ın “Kuman, Koman”, Macarlar’ın “Kun”, Almanlar’m “Falben” dedikleri Kıpçaklar’m etnik bakımdan Kanglı, Kimek, Yimek ve Oğuzlarla akraba oldukları kabul edilmektedir. Rus kaynaklarına göre; 11. yüzyılda Sibirya’dan Güney Rusya’ya Devamı…

önce , admin tarafından

Kenya Nerededir Özellikleri Nelerdir? Kenya Hakkında Her Şey

Kenya Nerededir Özellikleri Nelerdir? Kenya, Hint Okyanusu kıyısında yer alır. Batısında Uganda, güneyinde Tanzanya, doğusunda Somali ve kuzeyinde Etyopya ile Sudan bulunur. Kenya coğrafyası 400 km uzunluğundaki kıyı, adacıklar ve mercan kayası setleriyle sınırlanır. Doğuda, kuzeyden güneye doğru daralan kıyı ovası uzanır. Kıyı ovası, platoya doğru yavaş yavaş yükselir. Bugün Devamı…

önce , admin tarafından

Keban Barajı Nerededir? Keban Barajı Hakkında Her Şey

Keban Barajı Nerededir? BARAJ, Elazığ il sınırları içinde, Fırat Nehri üzerinde, Elazığ il merkezinin 45 km kuzeybatısında, Malatya il merkezinin 65 km kuzeydoğusunda, Keban Boğazı adı verilen yerdedir. Halen (1993), Türkiye’de işletmeye açılmış bulunan baraj ve hidroelektrik santrallerinin en büyüğüdür. Atatürk ve Karakaya Barajı tam olarak üretime geçtiğinde, yükseklik bakımından Devamı…

önce , admin tarafından

Kazan Hanlığı Kimlerdir? Kazan Hanlığı Hakkında Her Şey

Kazan Hanlığı Kimlerdir? Bağımsız Devletler Toplulğu’nda, Rusya Cumhuriyeti’nde Tataristan özerk Cumhuriyeti’nin başkentidir. Demiryolunun ırmağı (Volga) aştığı noktada, Volga yöresindeki maden yataklarını merkez bölgeye bağlayan petrol (petrol Rafinerisi) ve doğalgaz boru hatlarının geçtiği yerde bir ulaşım kavşağı olan Kazan’da 1.000.000’un üzerinde insan yaşamaktadır 11.031.000). Kazan’da çeşitli kimya sanayileri gelişmiştir.   Tarih Devamı…

önce , admin tarafından

Kazakistan Nerededir? Kazakistan Hakkında Her Şey

Kazakistan Nerededir? KAZAKISTAN’ın güneyinde Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan, doğusunda Çin, batısında Hazar Denizi kuzeyinde ise Rusya yer alır. Coğrafya Kazakistan’ın yüzölçümünün beşte birini dağlar, yarısını platolar ve yüksek ovalar, üçte birini ise düzlükler oluşturur. Ülkede 7 bini aşkın akarsu ile 47 bine yakın irili ufaklı göl yer alır. Yazın bunların Devamı…

önce , admin tarafından

Kayseri Şehri Nerededir? Kayseri Şehri Hakkında Her Şey

Kayseri Şehri Nerededir? İÇ Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümü’nde yer alan Kayseri ili, kuzeydoğu ve doğudan Sivas, güneydoğudan Kahramanmaraş, güneyden Adana, batıdan Niğde ve Nevşehir, kuzeyden Yozgat illeriyle çevrilmiştir. Yüzölçümü 16.917 km olan Kayseri ili, yüzölçümü bakımından illerimiz arasında 9. sıradadır. Yüzey şekilleri İç Anadolu Bölgesi’nin en yüksek dağı olan Devamı…

önce , admin tarafından

Kaynama Nedir Nasıl Olur? Kaynama Hakkında Her Şey

Kaynama Nedir Nasıl Olur? BİR kapta su ısıtmaya başlayalım… Bir müddet sonra ısınan sudan kabarcıklar çıkmaya başlar. Bunlar su içerisinde erimiş halde bulunan hava moleküllerinin ısınarak genleşmesinden oluşan hava kabarcıklarıdır. Isınma devam ettiğinde, su içerisinde bu sefer daha büyük çapta ve içi buhar dolu kabarcıklar hızla su yüzeyine çıkarak gürültüyle Devamı…

önce , admin tarafından

Kayısı Nedir Nerede Yetişir? Kayısı Hakkında Her Şey

Kayısı Nedir Nerede Yetişir? GÜLGLLER (rosaceae) familyasının prunus cinsinden meyve ağacı (prunus armeniaca) ve bu ağacın besin olarak yararlanılan sert çekirdekli meyvesidir. Orta ve Güney Asya, Amerika, Avrupa’nın güneyi ve Kuzey Afrika’da yaygın olarak yetiştirilen kayısı Çin kökenli bir bitkidir. Büyük ve yaygın bir taca sahip olan kayısı ağacının, koyu Devamı…

önce , admin tarafından