Kıbrıs Nerededir Yaşam Şartları Nelerdir? Kıbrıs Hakkında Her Şey

Kıbrıs Nerededir Yaşam Şartları Nelerdir? KIBRIS, Türkiye’nin 64 km güneyinde, Suriye’nin 64 km batısında, Yunanistan’ın yaklaşık olarak 770 km güneydoğusunda bulunan büyük bir adadır. Sicilya ve Sardinya’dan sonra Akdeniz’in üçüncü büyük adasıdır. En uç noktalar arasında uzunluğu 224 km, genişliği 96 km kadardır. Adanın üzerinde bugün iki devlet bulunmaktadır; güneyde Devamı…

önce , admin tarafından

Keşmir Bölgesi Nerededir? Keşmir Hakkında Her Şey

Keşmir Bölgesi Nerededir? TOPRAKLARI Hindistan ile Pakistan arasında paylaşılan ve tarihsel önemi olan bir bölgedir. 222.236 knP’lik alanında 6.000.0000’a yakın insan yaşamaktadır. Hindistan’daki bölümü, ülkenin en kuzey topraklarını içine alan Cammu ve Keşmir eyaletleridir. Başkenti yaz aylarında Srinagar, kış aylarında Cammu’dur. Pakistan egemenliğinde kalan bölümün başkenti Mozattarabad’dır. Keşmir’in en verimli Devamı…

Kervansaraylar ve Hanlar Nedir Ne İşe Yarar? Kervansaray Hakkında Her Şey

Kervansaraylar ve Hanlar Nedir Ne İşe Yarar? ULAŞIMIN kervanlarla yapıldığı eski çağlarda büyük ve ana yolların kavşaklarında, kervancıların ve yolcuların konaklayıp dinlenmeleri için, belli aralıklarla konaklama yerleri yapılırdı. Bunların büyük yollar üzerinde olanlarına kervansaray, yollar üzerinde veya şehir içinde olan daha küçük örneklerine han denir. Eski Türkler’in konaklama amacı taşıyan Devamı…

önce , admin tarafından

Kenya Nerededir Özellikleri Nelerdir? Kenya Hakkında Her Şey

Kenya Nerededir Özellikleri Nelerdir? Kenya, Hint Okyanusu kıyısında yer alır. Batısında Uganda, güneyinde Tanzanya, doğusunda Somali ve kuzeyinde Etyopya ile Sudan bulunur. Kenya coğrafyası 400 km uzunluğundaki kıyı, adacıklar ve mercan kayası setleriyle sınırlanır. Doğuda, kuzeyden güneye doğru daralan kıyı ovası uzanır. Kıyı ovası, platoya doğru yavaş yavaş yükselir. Bugün Devamı…

önce , admin tarafından

Kentleşme Nedir Nasıl Artmaktadır? Kentleşme Hakkında Her Şey

Kentleşme Nedir Nasıl Artmaktadır? AVRUPA’da 18. yüzyıla kadar kent, kendisini ülkenin düz kesiminden ayıran surla (bu surun içinde yargıçlar, papazlar, satıcılar etkinliklerini sürdürüyor, öte yandan büyük toprak sahipleri başka yerlerde bulamadıkları bir kültür ortamı ve donanımı arıyorlardı) tanımlanıyordu. Sonraları surların yok olmasıyla kentler genişledi; birkaç dış mahallenin yerine ortadaki çekirdeklerin Devamı…

önce , admin tarafından

Kenevir Nedir Nasıl Üretilir? Kenevir Hakkında Her Şey

Kenevir Nedir Nasıl Üretilir? KENEVİR (kendir de denir) ip yapımında kullanılan en eski bitkidir. MÖ 3000 yıllarında Çinlilerce kullanıl maktaydı. MÖ 3. yüzyılda Avrupa’ya yayılmıştır. Kenevirin başlıca iki türü vardır: Bayağı kenevir (cannabis sativa) ve yapraklarından esrar çıkarılan Hint keneviri (cannabis tndica). Kenevir bir yıllık bitkidir. Nemli ve ılık iklimlerde Devamı…

önce , admin tarafından

Kemer Yapıları Nedir Nasıldır? Kemerler Hakkında Her Şey

Kemer Yapıları Nedir Nasıldır? Bir duvarın içindeki, iki sütunun ya da ayağın arasındaki bir açıklığın üstünü örtmekte kullanılan, genellikle eğrisel biçimli yapı öğesine kemer denir. Kemerler büyük açıklıkların tuğla ya da taş gibi öğelerle geçilmesine olanak verir. Bunların bir eğri oluşturacak biçimde dizilmesiyle, yalnız basınca karşı koyan kemer, üstten gelen Devamı…

önce , admin tarafından

Keltler Kimlerdir Nerede Yaşamışlardır? Keltler Hakkında Her Şey

Keltler Kimlerdir Nerede Yaşamışlardır? İkinci bin yılda ortaya çıkmaya başlayan Keltler’in ilk yerleşim yerlerinin Güneybatı Almanya’da, Ren ve Tuna ırmakları arasında olduğu sanılmaktadır. Hallstat döneminin başlarında Keltler, kuzeyde Baltık halklarıyla, Balkanlar ve Alpler yoluyla da Yakındoğu ve İtalya halklarıyla ilişki kurdular. İlk Kelt istilası Tunç Çağı’nda Britanya takımadalarına, çok geçmeden Devamı…

önce , admin tarafından

Keban Barajı Nerededir? Keban Barajı Hakkında Her Şey

Keban Barajı Nerededir? BARAJ, Elazığ il sınırları içinde, Fırat Nehri üzerinde, Elazığ il merkezinin 45 km kuzeybatısında, Malatya il merkezinin 65 km kuzeydoğusunda, Keban Boğazı adı verilen yerdedir. Halen (1993), Türkiye’de işletmeye açılmış bulunan baraj ve hidroelektrik santrallerinin en büyüğüdür. Atatürk ve Karakaya Barajı tam olarak üretime geçtiğinde, yükseklik bakımından Devamı…

önce , admin tarafından

Kazı Nedir Nasıl Yapılır? Kazmak Hakkında Her Şey

Kazı Nedir Nasıl Yapılır? İNSANLAR yıllardan beri toprağı çeşitli nedenlerle kazmışlardır. Bu nedenlerin başlıcaları arkeolojik araştırmalar, bayındırlık amacıyla yapılan kazılar ve yeraltından kaynak çıkarmak için yapılan maden ocağı kazılarıdır. Kazıların tarihçesi genelde arkeolojinin tarihçesiyle aynı çizgide gelişir, önceleri sanat yapıtlarının bulunması amacıyla yapılan kazılar, daha sonra anıtların ortaya çıkarılmasına yöneldi. Devamı…

önce , admin tarafından