1. Kılıç Arslan Kimdir, Neler Yapmıştır?

1. Kılıç Arslan Kimdir, Neler Yapmıştır? ANADOLU Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmış oğlu Süleyman Şah’ın büyük oğludur. 1092’de Melikşah’ın ölümünden sonra İznik’e gelerek tahta çıktı. Balıkesir ve Kapıdağ dolaylarını Bizanslılar’dan aldı. İzmir Beyi Çaka’yı öldürttü. 1095’te Malatya Seferi’ne çıktıysa da, 1. Haçlı ordularının Anadolu (Selçuklu) topraklarına girmesi üzerine geri döndü. İznik’i Devamı…

Kılıç Neyden Yapılır Nasıl Kullanılır?

Kılıç Neyden Yapılır Nasıl Kullanılır? KILIÇ demirden yapılır. Bir kın içinde bele takılır. Tutacak yerine kabza ya da balçak adı verilir. Keskin kısmına da kılıç demiri ya da kılıç namlusu denir. Düz kılıç, eğri kılıç, ince kılıç, kalın kılıç, dalgalı kılıç ve kamçı kılıç gibi kılıç türleri vardır. Kılıç tahtadan Devamı…

Kıbrıs Nerededir Yaşam Şartları Nelerdir? Kıbrıs Hakkında Her Şey

Kıbrıs Nerededir Yaşam Şartları Nelerdir? KIBRIS, Türkiye’nin 64 km güneyinde, Suriye’nin 64 km batısında, Yunanistan’ın yaklaşık olarak 770 km güneydoğusunda bulunan büyük bir adadır. Sicilya ve Sardinya’dan sonra Akdeniz’in üçüncü büyük adasıdır. En uç noktalar arasında uzunluğu 224 km, genişliği 96 km kadardır. Adanın üzerinde bugün iki devlet bulunmaktadır; güneyde Devamı…

önce , admin tarafından

Keynesçilik Nedir Nasıl Yapılır? Keynesçilik Hakkında Her Şey

Keynesçilik Nedir Nasıl Yapılır? Adını İngiliz iktisatçı J.M. Keynes’ten alan iktisat okulu ve iktisat politikasına denir. Keynes’in Genel Teori adlı kitabında ortaya koyduğu düşünce ve analiz teknikleri, bu okulun temel anlayışım oluşturdu. Keynes’ten önceki iktisat okullarına göre, tam rekabet koşullan altındaki bir ekonomide emek, para, sermaye, mal piyasası gibi bütün Devamı…

Keşmir Bölgesi Nerededir? Keşmir Hakkında Her Şey

Keşmir Bölgesi Nerededir? TOPRAKLARI Hindistan ile Pakistan arasında paylaşılan ve tarihsel önemi olan bir bölgedir. 222.236 knP’lik alanında 6.000.0000’a yakın insan yaşamaktadır. Hindistan’daki bölümü, ülkenin en kuzey topraklarını içine alan Cammu ve Keşmir eyaletleridir. Başkenti yaz aylarında Srinagar, kış aylarında Cammu’dur. Pakistan egemenliğinde kalan bölümün başkenti Mozattarabad’dır. Keşmir’in en verimli Devamı…

Kestane Nerede Yetişir Nasıl Yenir? Kestane Hakkında Her Şey

Kestane Nerede Yetişir Nasıl Yenir Kestanegiller (fagaceae) familyasının castanea cinsini oluşturan, kışın yapraklarını döken on kadar ağaç türünün ortak adıdır. Kuzey Yarıküre’nin ılıman kesimlerinde yaygın olan bu türler süs amacıyla yetiştirilir; ayrıca kerestelerinden ve yenilebilen meyvelerinden yararlanılır. Kestane ağaçlarının gençken düzgün olan gövde kabukları, yaşlandıkça çatlak bir görünüm alır; kenarları, Devamı…

önce , admin tarafından

Keseliler Sınıfı Nedir? Nelerden Oluşur?

Keseliler Sınıfı Nedir? ERKEN doğan ve gelişimlerini annelerinin memesine yapışarak tamamlayan ilkel memeliler sınıfıdır. Keselilerde gelişmenin başlangıcında bir etene bulunması zorunludur; ne var ki bu etene çoğunlukla bir omfaloplasenta, daha ender olarak da bir alantoplasentadır. Ne tür etene olursa olsun döl yatağı içindeki gelişme kısadır ve doğan larva gelişmesini dişinin Devamı…

önce , admin tarafından

Kervansaraylar ve Hanlar Nedir Ne İşe Yarar? Kervansaray Hakkında Her Şey

Kervansaraylar ve Hanlar Nedir Ne İşe Yarar? ULAŞIMIN kervanlarla yapıldığı eski çağlarda büyük ve ana yolların kavşaklarında, kervancıların ve yolcuların konaklayıp dinlenmeleri için, belli aralıklarla konaklama yerleri yapılırdı. Bunların büyük yollar üzerinde olanlarına kervansaray, yollar üzerinde veya şehir içinde olan daha küçük örneklerine han denir. Eski Türkler’in konaklama amacı taşıyan Devamı…

önce , admin tarafından

Kertenkele Özellikleri Nelerdir? Kertenkeleler Hakkında Her Şey

Kertenkele Özellikleri Nelerdir? YILAN, kaplumbağa ve timsah gibi, kertenkele de sürüngendir. Putlarla kaplı gövdesinin uzunluğu, türüne göre 12 ile 60 cm arasında değişir. Uzun ve nazik kuyruğu çabuk koparsa da, her defasında yeniden uzar. Göz kapakları hareketli, göz bebekleri yuvarlaktır. Ağzında birçok sivri dişi vardır. Çatallı dili çoğunda hayvanın kendisi Devamı…

önce , admin tarafından

Kerbela Olayı Nedir Ne Zaman Yaşanmıştır?

Kerbela Olayı Nedir? HZ. Muhammet’in kızı Fatma ile Halife Hz. Ali’nin oğlu ve aynı zamanda Şifler’in üçüncü imamı Hz. Hüseyin’in Emevi Halifesi I. Yezid’in güçleri tarafından öldürülme olayı tarihte Kerbela Olayı diye adlandırılır. 10 Ekim 680 (10 Muharrem 61). Babası I. Muaviye’nin ardından halifelik makamına oğlu Yezid geçince (680 ilkbaharı) Devamı…

önce , admin tarafından