1. Kılıç Arslan Kimdir, Neler Yapmıştır?

ANADOLU Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmış oğlu Süleyman Şah’ın büyük oğludur. 1092’de Melikşah’ın ölümünden sonra İznik’e gelerek tahta çıktı. Balıkesir ve Kapıdağ dolaylarını Bizanslılar’dan aldı. İzmir Beyi Çaka’yı öldürttü. 1095’te Malatya Seferi’ne çıktıysa da, 1. Haçlı ordularının Anadolu (Selçuklu) topraklarına girmesi üzerine geri döndü. İznik’i Haçlılar’a bırakarak geri çekildi. Haçlılar’a karşı Anadolu’daki dağınık Türk kuvvetlerini toplamaya çalıştı. Konya’yı merkez yaparak Bizanslılar’ın egemenliğine giren yöreleri geri alma çabasına girişti.

1101 yılında Anadolu’ya giren yeni bir Haçlı Ordusu’nu Danişmend Gazi ve I Suriye Selçuklu Sultanı Rıdvan’ın da desteğini alarak Amasya yakınlarında bozguna uğrattı. Daha sonra Danişmendliler ile Selçuklular arasında yeniden başlayan savaş, Danişmend Gazi’nin yenilmesi ve ölümünden sonra tahta geçen oğlu Yağsiyan’ın Malatya’yı Kılıç Arslan’a teslim etmesiyle son buldu. 1106’da Güneydoğu Seferi’ne çıktı. Harran ve Silvan’ı aldı. Bölge halkına, Haçlılar’a karşı kendi egemenliğini kabul ettirdi. Hastalanınca Malatya’ya dönmesi üzerine Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Mehmet’in başkomutan yaptığı Emir Çavlı, Musul’a girdi. Kılıç Arslan, Mart 1107’de Musul’a giderek tahta çıktı. Halep’e kaçan Çavlı burada Melik Rıdvan ve llgazi ile anlaştı. Selçuklu Ordusu’ndaki Doğu Anadolu ve Elcezire beylerini de elde ederek Kılıç Arslan’ı yendi. Habur Irmağı’na giren Kılıç Arslan, atının zırh ağırlığı yüzünden boğularak öldü. Cesedi Silvan’a taşındı. Atabeyi Mehmet, orada I. Kılıç Arslan adına bir türbe yaptırdı.

Adaletli, hayırsever ve korkusuz bir hükümdar olarak tanınan I. Kılıç Arslan’ın ölümünden sonra oğulları arasında başlayan taht kavgaları, Danişmendliler’in ve Bizanslılar’ın Selçuklu topraklarım paylaşmak için yeni planlar kurmalarına yol açtı.

Kategoriler: Biyografi

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Devamını oku:
Kaset Nedir, Nasıl Doldurulur? Kaset Hakkında Her Şey

Kaset Hakkında Her Şey Ses ya da görüntünün kaydedilmesini ve tekrarlanmasını saklayan, manyetik bir bant İçeren plastik ya da hafif...

Kayılar Nedir,Kimlerdir? Kayılar Hakkında Her Şey

Kayılar Nedir,Kimlerdir? OĞUZLAR’ın Bozok kolundan bir Türkmen boyu olarak Selçuklular’la birlikte Anadolu’ya gelen ve Osmanlı Hanedam’nın kökenini oluşturan konar göçer...

Keman Nedir Nasıl Çalınır? Keman Hakkında Her Şey

Keman Nedir Nasıl Çalınır? Kemanın ve aynı aileden öteki çalgıların (viyola, viyolonsel, kontrbas) kökenini Milattan beş yüzyıl önce Seylan’da aramak...

Kapat